Leergierige teamspeler.

Analytisch, belangstellend & blij als ‘het klopt’.

Dat is mijn toegevoegde waarde.

Johan Boer

Assistent-accountant

Bij controles zien klanten mij vooral op uitvoerend niveau bezig, met redelijke standaardposten zoals vorderingen, kort- en langlopende schulden, materiële vaste activa en overige bedrijfskosten en personeelskosten. Daarbij vind ik het leuk om met nieuwe software tot nog meer controlezekerheid te komen en mee te denken hoe processen optimaal kunnen worden ingericht. Ik word er blij van als zaken goed aansluiten. Klantcontact, afwisseling in het werk en de financiële sector zorgen ervoor dat dit werk bij me past.

Ik ben een echte teamspeler en vind het belangrijk om goed met elkaar om te gaan, binnen een gezellig team.

Wat de kracht is van onze waardetoevoegers?

Daar hebben we een simpel antwoord op: ervaar het zelf in de praktijk. We horen graag van u.