Inzicht én overzicht, hoe fijn is dat? Wij zijn echt blij met W&J AUDIT.

Professionele assurance-onderzoeken.

Zekerheid en betrouwbaarheid.

Als ondernemer heeft u behoefte aan zekerheid. U wilt weten waar u aan toe bent, welke risico’s u loopt en hoe u die kunt vermijden. Zo voorkomt u immers problemen in de toekomst. Het vergroten van zekerheid en het versterken van vertrouwen; daar draait het om bij een onafhankelijk assurance-onderzoek. Onze specialisten hebben de kennis en kunde om processen te doorgronden. Een professionele en kwalitatieve beoordeling door onze accountants geeft een actueel, transparant en waardevol beeld. 

Welke assurance-opdrachten kunt u door ons laten uitvoeren?

Subsidieverklaring accountant

Subsidies ontvangt u meestal niet zonder verplichtingen. Subsidieverstrekkers vragen vaak om een subsidieverklaring welke de naleving van de subsidievoorwaarden en de rechtmatige besteding van de subsidiegelden bevestigt. Voldoet u aan die voorwaarden? Dan zorgen wij bij de vereiste subsidieverantwoording voor de beoordelings- of controleverklaring.

Inleenverklaring

Opdrachtgevers vragen van derden (flexibele arbeidskrachten) die ze inschakelen (inlenen) soms de bevestiging dat ze aan hun wettelijke verplichtingen voor loonbelasting, sociale premies en omzetbelasting hebben voldaan. Dit om fiscale en juridische risico’s te voorkomen. Die bevestiging kunnen wij verzorgen met een zogeheten periodieke inleenverklaring. Deze verklaring geeft opdrachtgevers de zekerheid van betrouwbare verhoudingen bij het inlenen van personeel.

Diverse rapporten van bevindingen (COS 4400)

Wij kunnen uiteenlopende vraagstukken feitelijk en onafhankelijk voor u onderzoeken. Wat denkt u van een analyse van werkelijk gemaakte kosten? Het feitelijke aantal bezoekers van een event? Rapportages van geleverde diensten door psychologen, in opdracht van een gemeente? Wat de vraag ook is, wij halen de feiten nauwkeurig boven water en geven een waarheidsgetrouw beeld van de situatie. Het resultaat? Een gedegen rapport van feitelijke bevindingen, volgens controlestandaard COS 4400.

IT-Audit

Met onze data-analyses doorgronden we niet alleen processen en resultaten, maar ook de kwaliteit ervan. Is uw administratieve organisatie vergaand geautomatiseerd? Dan kan onze data-analist verhelderende verbanden leggen door databases aan elkaar te koppelen. In ons adviesrapport zetten wij de verbeterpunten met onze adviezen voor u op een rij.

Bent u op zoek naar meer zekerheid?

Daar zijn wij in gespecialiseerd. Onze onafhankelijke beoordeling is van grote waarde in uw zakelijke verkeer. We praten graag samen met u verder over de verschillende mogelijkheden.